Aikuisbaletti

Aikuisbalettia opetetaan lukukauden
aikana kolmessa eri tasoluokassa; alkeissa, perustasolla ja jatkotasolla. Aikuisbaletti
on soveltavaa klassisen baletin tekniikkaa, jonka pohjalla on Vaganovan
balettitekniikka. Tanssiteatteri Studio Solulla
opetettava aikuisbaletti perustuukin Outi Kallaksen kehittämään menetelmään (1993–94),
jossa paitsi otetaan aikuisen ihmisen keho huomioon, myös edetään oikeaoppisen
balettikaavan mukaan.
Tunnit sisältävät tankolämmityssarjoja, keskilattia- ja diagonaalityöskentelyä
sekä lyhyitä adagioita. Myös sekä venyttelyyn että kehonhuoltoon kiinnitetään
huomiota.

Aikuisbaletin starttikurssi on tarkoitettu
ennen balettia tanssimattomille ja niitä järjestetään intensiivikursseina
viikonloppuisin ja loma-aikoina.Nykytanssi
Nykytanssia opetetaan lukukauden
aikana kahdessa eri tasoluokassa; alkeissa ja jatkotasolla. Opetuksessa käytetään pitkäkestoisia
lämmittelysarjoja sekä liikkuvia kokonaisuuksia, motoriikkaa ja rytmiikkaa
unohtamatta.

Kehonhuolto-nykytanssi
Oiva sunnuntaitunti, jolla käytetään sekä kehonhuollollisia- että nykytanssiharjotteita. Alkurentoutuksen jälkeen käydään läpi nykytanssilämmittelyjä ja liikkuvia harjoitteita/sarjaa, jonka jälkeen palataan loppurentoutukseen/venyttelyyn. Tunti sopii kaikille.TANSSI-LIIKETERAPIA AIHKUN KURSSIT:

Terapialauantai on uusi konsepti, joka auttaa miellyttävällä tavalla kohtaamaan oman elämän haastavia tilanteita. Jokainen kerta teemoittuu osallistujien mukaan, voit siis osallistua useammallekin kerralle.

Päivän aikana tutustutaan tanssi-liiketerapian avulla omaan itseen ryhmässä. Osallistujan ei tarvitse olla liikunnallinen koska kaikki harjoitteet lähtevät lempeän ohjauksen kautta ja oman kehon ehdoilla.
Keinoina käytetään oman kehon tuottamaa liikettä, rentoutusta, maalaamista, symbolityöskentelyä sekä matalan kynnyksen kontaktiharjoituksia.

Ryhmätyöskentelyssä pyritään yhteisen energiatason saavuttamiseen ja vertaistuen hyödyntämiseen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ryhmäytyminen tai suorittaminen.

Terapialauantai pidetään viikoittain aina kun osallistujia on vähintään neljä. Maksimimäärä on kymmenen. Ohjaajana toimii tanssi-liiketerapeutti Outi Kallas.

Hinta 62 euroa/lauantai, sisältää materiaalimaksun.
Aika klo 10-16, sisältää ruokatauon.
Kokoontumispaikka Studio Solu, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Ilmoittautumiset outi.kallas@pp1.inet.fi tai 044-5891902
Ensimmäinen terapialauantai käynnistyy 13.1.2018


REH-aloitus- ja intensiivikurssit
* REH-aloituskurssien kautta pääset
tutustumaan lempeällä tavalla sekä tanssi-liiketerapiamenetelmiin että omaan
itseesi. Tunnit etenevät ennalta suunnitellun kaavan kautta ja niillä
läpikäydään paitsi vapaata liikettä, myös erilaisia itsehoitoharjoituksia sekä
rentoutustekniikoita. Mukana kulkee myös leikki ja kontakti, kuitenkin siten
että itse päätät oman osallistumisesi määrän. Mitään ei ole siis pakko, eikä
suorittaa tarvitse. Myöskään liikunnallinen tausta tai liikuntarajoitteisuus ei
ole este kurssille osallistumiselle.

*REH-intensiivikursseille voi
osallistua kuka tahansa, suositeltavaa kuitenkin on että olet tutustunut
menetelmään REH -aloituskurssilla. Intensiivikursseille voi osallistua joko
järjestyksessä tai oman makunsa mukaan. Aiheina kursseilla on mm. minäkuva ja
identiteetti kontakti ja luottamus sekä oivaltaminen.

REH-kurssit käynnistyvät säännöllisin väliajoin.
Lisätietoja: www.aihku.com