Aikuisbaletti

Aikuisbalettia opetetaan lukukauden
aikana kolmessa eri tasoluokassa; alkeissa, perustasolla ja jatkotasolla. Aikuisbaletti
on soveltavaa klassisen baletin tekniikkaa, jonka pohjalla on Vaganovan
balettitekniikka. Tanssiteatteri Studio Solulla
opetettava aikuisbaletti perustuukin Outi Kallaksen kehittämään menetelmään (1993–94),
jossa paitsi otetaan aikuisen ihmisen keho huomioon, myös edetään oikeaoppisen
balettikaavan mukaan.
Tunnit sisältävät tankolämmityssarjoja, keskilattia- ja diagonaalityöskentelyä
sekä lyhyitä adagioita. Myös sekä venyttelyyn että kehonhuoltoon kiinnitetään
huomiota.

Aikuisbaletin starttikurssi on tarkoitettu
ennen balettia tanssimattomille ja niitä järjestetään intensiivikursseina
viikonloppuisin ja loma-aikoina.Nykytanssi
Nykytanssia opetetaan lukukauden
aikana kahdessa eri tasoluokassa; alkeissa ja jatkotasolla. Opetuksessa käytetään pitkäkestoisia
lämmittelysarjoja sekä liikkuvia kokonaisuuksia, motoriikkaa ja rytmiikkaa
unohtamatta.


REH-aloitus- ja intensiivikurssit
* REH-aloituskurssien kautta pääset
tutustumaan lempeällä tavalla sekä tanssi-liiketerapiamenetelmiin että omaan
itseesi. Tunnit etenevät ennalta suunnitellun kaavan kautta ja niillä
läpikäydään paitsi vapaata liikettä, myös erilaisia itsehoitoharjoituksia sekä
rentoutustekniikoita. Mukana kulkee myös leikki ja kontakti, kuitenkin siten
että itse päätät oman osallistumisesi määrän. Mitään ei ole siis pakko, eikä
suorittaa tarvitse. Myöskään liikunnallinen tausta tai liikuntarajoitteisuus ei
ole este kurssille osallistumiselle.

*REH-intensiivikursseille voi
osallistua kuka tahansa, suositeltavaa kuitenkin on että olet tutustunut
menetelmään REH -aloituskurssilla. Intensiivikursseille voi osallistua joko
järjestyksessä tai oman makunsa mukaan. Aiheina kursseilla on mm. minäkuva ja
identiteetti kontakti ja luottamus sekä oivaltaminen.

REH-kurssit käynnistyvät säännöllisin väliajoin.
Lisätietoja: www.aihku.com